Υποστήριξη των νέων να εμπλακούν και να συνδεθούν μέσω της μουσικής

Με την προώθηση μουσικών εκπαιδευτικών μεθόδων μεταξύ των εργαζομένων στη νεολαία (youth worker), των  κοινωνικών λειτουργών, παιδαγωγών, δασκάλων, το έργο Music Community θα εμπνεύσει τους νέους να σκέφτονται και να εξελίσσονται μέσα από και με τη μουσική παρά τις δυσκολίες που έχει επιφέρει η πανδημία COVID-19.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ και αναπτύσσεται από 4 ενώσεις σε διάφορες χώρες:

Ρουμανία

Σκοπός της είναι η ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση πολιτιστικών-καλλιτεχνικών εκδηλώσεων με τη διοργάνωση φεστιβάλ, εκδηλώσεων, συναυλιών, εκπαιδευτικών σταδίων, εκθέσεων, συνεδρίων σε συνεργασία με μουσικούς σε όλο τον κόσμο.

Ελλάδα

Ως εταιρεία προσανατολισμένη στο σχεδιασμό, την παραγωγή και το συντονισμό πολιτιστικών εκδηλώσεων, η BeArtive έχει ως προτεραιότητα τον εμπλουτισμό των Τεχνών μέσω της έρευνας νέων τρόπων έκφρασης και της σχέσης της μουσικής με άλλες παραστατικές τέχνες και τη δημιουργικότητα γενικότερα.

Γαλλία

Αποσκοπεί στη δημιουργία καλλιτεχνικών και πολιτιστικών συνδέσεων διεθνούς επιπέδου με ιδιαίτερη έμφαση στην ευρωπαϊκή διάσταση- ενίσχυση της ανταλλαγής γνώσεων, της δικτύωσης και της καλλιτεχνικής έκφρασης.

Κύπρος

Είναι ένας θεσμοθετημένος φορέας για την περαιτέρω συνεργασία μεταξύ οργανώσεων νεολαίας και μουσικής από ευρωπαϊκά και αραβικά κράτη, ιδίως εκείνων που εργάζονται στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Εστιάζοντας στην προώθηση, εμπλοκή, σύνδεση και ενδυνάμωση

ΝΕΟΛΑΙΑ

Οφέλη

Βελτίωση της εμπειρίας και της
ποιότητας της εργασίας των νέων
Ανάπτυξη του πεδίου των
μεθοδολογιών της εργασίας με νέους που χρησιμοποιούν τη μουσική

Προώθηση της ευημερίας μέσω της μουσικής

Πνευματικά Προϊόντα

Η μουσική ως εργαλείο για
την αντιμετώπιση του άγχους
ένα διαδικτυακό εγχειρίδιο
για την εκπαίδευση στην κοινότητα
Εφαρμογή για εργαζόμενους
στον τομέα της νεολαίας
ανάμειξη της μουσικής με
τις εικαστικές τέχνες

Πρόγραμμα ανάπτυξης διαδικτυακού κοινού

που αναπτύσσονται από φοιτητές
στον τομέα της μουσικής/της τέχνης
MOOC

Ολιστική εκπαίδευση